Ohlásenie závad zjazdnosti na miestnej komunikácii Typ hlásenia: Zjazdnosť komunikácií
Dátum 25.05.2017
Stav: Prijaté

Líščie údolie 5

Mesto/obec
Blesovce
Ohlásenie závad zjazdnosti na miestnej komunikácii Typ hlásenia: Zjazdnosť komunikácií
Dátum 25.05.2017
Stav: Prijaté

Líščie údolie 5

Mesto/obec
Blesovce